Henna Palin

Aluevaalit, mistä on kyse?

Suomi on nyt jaettu 21 hyvinvointialueeseen.

Aluevaaleissa valitaan ensimmäinen aluevaltuusto tulevalle Pirkanmaan hyvinvointialueelle.

Valtuutetut eli he, jotka valitaan 23.01.2022 käytävissä aluevaaleissa, päättävät jatkossa hyvinvointialueen tulevien kausien budjetista ja siitä, millaisia palveluita missäkin on tarjolla.

Valtuutetut edustavat koko hyvinvointialuetta. Valtuutetulta edellytetään oman hyvinvointialueensa laajaa tuntemusta ja tahtotilaa turvata palvelut tasa-arvoisesti kaikkialla. Tässä ei voida siis mennä oma kaupunki tai kunta edellä, tarvitaan todellista ymmärrystä ihmisten tarpeista jokaisessa Pirkanmaan kunnassa.

Aluevaltuutetut aloittavat työnsä maaliskuussa 2022 alkaen kehittää alueemme sote-, palo- ja pelastustoimen palveluita ja päättää niistä.

Luotu sotekehys (soteuudistus) antaa raamit tulevaisuuden mallille. Mutta vain raamit. Näen uudistuksen valtaisan hienona mahdollisuutena kehittää sote-alan palveluita ja edistää alueellista tasa-arvoa.

Perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja sosiaalipalvelut yhdistetään. Mm. kouluterveydenhuolto, perheiden neuvolapalvelut, hammaslääkäripalvelut, äkilliset kriisipalvelut, toimeentulotuki, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ovat jatkossa aluevaltuustojen päätettävänä.

Tammikuusta 2023 alkaen kyseisten palveluiden tuottaminen henkilöstöineen siirtyy hyvinvointialueille.

Mikään ei palveluja käyttävän näkökulmasta kuitenkaan muutu heti 1/2023.

Tulevaisuudessa valtio ohjaa investointeja. Tarpeet pitää perustella hyvin ja olemassa oleva palveluverkko otetaan huomioon investointeja tehtäessä.

🌱 Terveyskeskusverkoston laajuus
🌱 Sotekeskusverkoston laajuus
🌱 Pelastustoimen palvelut
🌱 Palotoimi

—> Näistä ensimmäinen valtuusto käy keskustelua ja kehittää palveluita budjettikehys annettuna.
Luodaan hyvinvointialueen rakenteet, johtamisjärjestelmä ja palvelustrategia.

Valtuutetulta vaaditaan syvää ymmärrystä, kokemusta ja näkemystä paitsi menneestä ja nykyhetkestä, mutta myös tulevaisuus-orientoituneisuutta.

Yksi tärkeimmistä tehtävistä on siis tunnistaa nykyiset ongelmat, pureutua niiden ratkaisemiseen ja kehittämiseen. Keskitytään ja tunnistetaan siis syy ja hoidetaan sitä, ei oiretta. Tarvitaan keinoja ja taitoja istuttaa uusia toimintamalleja käytäntöön.
Jatkossa on aidosti mahdollista tarjota kansalaisille tasalaatuisia ja samansisältöisiä palveluita.

Näyttöön perustuvaa tietoa on saatavilla paljon. 
Uudistusta ja kehittämistyötä tarvitaan, se on selvyys.

Toivon pirkanmaalaisten kiinnostuvan aluevaalien teemoista, sillä nyt ollaan rakentamassa meille kaikille merkityksellistä huomista.

Haja-asutusalueella, kaukana kuntakeskuksesta asuvana, minulla olisi paljon annettavaa lähipalveluiden turvaamista koskevaan keskusteluun koko maakunta huomioiden. Maaseudun asia on sydänasiani, niinpä myös syrjäisimmilläkin alueilla on arjen turvallisuus taattava jatkossakin. 🍀

Lähipalveluita vahvistamalla on tulevaisuus nykyistä valoisampi. Palveluita tuotetaan ihmiselle, ei rakennetta varten. Faktat kun pidetään kirkkaana mielessä ja otetaan huomioon meidät kaikki yhdenvertaisina, tuotetaan aitoa hyvinvointia. Palveluita liiaksi keskittämällä heikennetään yhteiskuntamme heikoimpien asemaa entisestään.

Ei myöskään pidä unohtaa, että me suomalaiset olemme mökkikansaa, nykyään myös enenevissä määrin etätyöntekijöitä. Sote-uudistusta käytännön tasolle vietäessä on hyvä muistaa monien pienten kuntien asukasluvun jopa tuplaantuvan eteenkin loma-aikoina. Loma-asunnot harvemmin sijaitsevat kuntakeskuksissa. Saarissakin sairastutaan. Akuutin ja vakavan terveysongelman yllättäessä, on apua aina saatava nopeasti. Tämä on syytä pitää mielessä.

🍀 Alan ammattilaisena minulla on kyky hahmottaa ja ymmärtää syvällisesti ja laaja-alaisesti terveydenhuoltomme nykyongelmia. Intohimoisena kehittäjänä luotan, että esimerkiksi näyttöön perustuvan tutkitun tiedon avulla voimme sujuvoittaa monia nykyisiä ongelmiakohtia. Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen valtion tasolla on oltava riittävää. Investoimalla vaikuttaviin tutkimuksiin, saamme käyttöömme tulevaisuudessa mm. tehokkaampia ja sivuvaikutuksettomampia hoitomuotoja. Lopputuloksena enemmän terveyttä ja parempi elämänlaatu.

🍀 Aluevaalien ennakkoäänestys 12.1.-18.1.2022

🍀 Varsinainen vaalipäivä 23.1.2022

🍀 Antamalla äänesi Keskustan ehdokkaalle, olet mukana turvaamassa ja vahvistamassa lähipalveluita. 

🍀 Minua voit äänestää numerolla 362 🍀

Muita kanavia
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram