Henna Palin

Aluevaaliehdokkuus,
taustani ja tavoitteeni

Olen Henna Palin, 40-vuotias sairaanhoitaja, tutkimushoitaja ja äiti.

Minulla on 15 vuoden työkokemus erikoissairaanhoidosta moniammatillisessa työyhteisössä. Viimeisten kahden vuoden ajan olen työskennellyt Tays Tutkimuspalveluilla lääketieteellistä tutkimusta edistäen ja tehden tiiviisti yhteistyötä potilasjärjestöjen kanssa. Sivutoimisena yrittäjänä valokuvaan. Asun Pirkkalassa, maaseudulla luonnon rauhassa.

Olen ratkaisukeskeinen kehittäjä ja hahmotan laajat kokonaisuudet. Kustannustehokkainta on hoitaaa itse syytä oireen sijaan. Työni kautta hyvinvointialueemme kunnat ovat tulleet tutuiksi. Minulle itsestään selvää on, ja lupaan tehdä töitä sen eteen, että meillä jokaisella olisi mahdollisimman läheltä saatavat, tasa-arvoiset ja -laatuiset sote-palvelut – asuinpaikkaamme katsomatta. Minulle jokainen pirkanmaalainen on täysin samanarvoinen.

Pitkä työkokemus on luonut vahvan pohjan ihmisten tarpeiden hahmottamiselle. Inhimilliset tekijät lääketieteellisten faktojen ohella on huomioitava uutta mallia luotaessa.

ALS-potilaiden hoidon koordinointi koko Pirkanmaan alueella on työtä tekemällä syventänyt ymmärrystäni ja kunnioitustani vaikeaa vammaisuutta, ensitiedon tärkeyttä, tuettua sopeutumisprosessia ja vahvaa, moniammatillista yhteistyötä kohtaan. Laadukkaan palliatiivisen hoidon soisi olevan jokaisen meidän oikeus, kun sen aika on.

Nykyinen tehtäväni lääketieteellisen tutkimuksen edistäjänä on avannut uuden tärkeän näkökulman hyvinvointiin ja sen edistämiseen liittyen: Ilman jatkuvaa tutkimusta sairauksien syitä ei saada selville, mikä taas on edellytys uusien, tehokkaampien ja parantavien hoitomuotojen kehittämiselle. Lääketieteellisen tutkimuksen tukeminen valtion tasolla onkin yksi tärkeimmistä investoinneista tulevaisuutta ajatellen.

Näkisin, että nämä seikat perinpohjaisesti tietäen ja tuntien, ei edessä oleva haaste ole ollenkaan mahdonton. Monisyinen toki, ja siksi uudistusta rakentamaan tarvitaankin paljon eri ajojen osaajia. Hyvinvointi on laaja käsite, johon liittyy läheisesti myös monet muut tekijät kuin nyt keskiössä olevat. 

Käsillä on pitkään kaivattu mahdollisuus kehittää sosiaali-, terveys-, palo- ja pelastustoimen palveluita, kiinnittää tehokkaasti huomio alan työoloihin ja kaventaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä kuilua yhteistyötä lisäämällä. Erityisryhmien palveluasuminen on valitettavan huonolla tasolla, ja tämä olisikin korjattava ensitilassa. Lähipalvelut turvaamalla ja välttämällä turhaa keskittämistä, meillä on paremmat mahdollisuudet keskittyä tulevaisuudessa enenevissä määrin ennaltaehkäiseviin toimiin.

Luottavaisin mielin voit äänestää minua numerolla 362.

Muita kanavia
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram